Instal·lació Agrícola 50 kW


  • Ubicació: Baix Empordà
  • Categoría:
    • Autoconsum directe
    • Sense excedents
  • Plaques: JA Solar
  • Inversor: Huawei