Instal·lació Residencial 6,5 kW


  • Ubicació: Pla de I'estany
  • Categoria:
    • Autoconsum amb bateria
    • Connectat a la xarxa
  • Plaques: REC
  • Inversor: SMA
  • Bateria: Sonnen (2 de 11 kWh)