Instal·lació Residencial 6 kW


  • Ubicació: Maresme
  • Categoria:
    • Autoconsum directe
    • Connectat a la xarxa
  • Plaques: Longi
  • Inversor: SMA