Instal·lació Taller 2,3 kW


  • Ubicació: Baix Empordà
  • Categoria:
    • Autoconsum amb bateria
    • Aïllada de la xarxa
  • Plaques: REC
  • Inversor: Victron
  • Bateria: BYD de 10 kWh