Instal·lacions realitzades 

 

Instal·lació Outlet 300 kW

Instal·lació Fruites Hurtós 

100 kW

Instal·lació Kautec Solutions

100 kW

Instalació residencial 15 kW

Instal·lació residencial 8 kW

Instal·lació agrícola 50 kW

Instal·lació estació servei 36 kW

Instal·lació residencial 10 kW

Instal·lació residencial 6 kW

Instal·lació residencial 5 kW

Instal·lació residencial 10 kW

Instal·lació residencial 5 kW

Instal·lació residencial 10 kW

Instal·lació residencial 6 kW

Instal·lació residencial 10 kW

Instal·lació residencial 5 kW

Instal·lació residencial 3 kW

Instal·lació residencial 4 kW

Instal·lació residencial 5 kW

Instal·lació residencial 5 kW

Instal·lació residencial 2,5 kW

Instal·lació residencial - Pèrgola 3 kW

Instal·lació residencial 5 kW

Instal·lació residencial 6,5 kW

Instal·lació residencial 6 kW

Instal·lació residencial 5 kW

Instal·lació biblioteca 15 kW

Instal·lació ramadera 40 kW

Instal·lació oficines 15 kW

Instal·lació industrial 70 kW

Instal·lació agrícola 14 kW

Instal·lació taller 

Instal·lació oficina 

Instal·lació Centre de Rehabilitació