Instal·lació Residencial 10 kW


  • Ubicació: La Selva
  • Categoria:
    • Autoconsum amb bateria
    • Connectat a la xarxa
  • Plaques: Longi
  • Inversor: Huawei
  • Bateria: Huawei (15kW)