Manteniment preventiu

En funció de la tipologia de la instal·lació, la potència i els equips utilitzats s'estableix un programa de manteniment preventiu de la instal·lació. Tu, com a propietari o propietaria, pots col·laborar de manera activa si així ho desitjes. Però es recomanable la visita d'un tècnic qualificat, una vegada l'any o cada dos, per revisar tot el que a simple vista no és possible detectar i requereix equips i coneixements específics.

RECOMANEM REALITZAR UN MANTENIMENT

Per què?

Inverteix en tranquilitat per la teva empresa/llar
Evita incendis o altres incidents per falta de manteniment
Estalvia en reparacions de més de 300€ per falta de manteniment
Consegueix un 30% més de rendiment
Allarga la vida útil dels teus panells més de 30 anys

Més del 70% de les empreses ja han contractat un manteniment

 


Serveis de manteniment que oferim 


Pla Estàndar

 •  Monitorització de la instal·lació. Supervisem en temps real el rendiment dels teus panells solars.
 •  Informe anual de rendiment de la teva planta. Descobreix l'energia generada o l'estalvi a les teves factures elèctriques.
 •  Resolució d'incidències i dubtes per via telefònica o correu electrònic.
 •    Revisió tècnica bianual amb informe complet que detalla l'estat del teu sistema, els ajustaments realitzats i qualsevol recomanació per mantenir el rendiment i la seguretat.
 •  Atenció d'urgència en 72h*
 •  Neteja de mòduls bianual

Pla Òptim

 •  Monitorització de la instal·lació. Supervisem en temps real el rendiment dels teus panells solars.
 •  Informe anual de rendiment de la teva planta. Descobreix l'energia generada o l'estalvi a les teves factures elèctriques.
 •  Resolució d'incidències i dubtes per via telefònica o correu electrònic.
 •  Revisió tècnica bianual amb informe complet que detalla l'estat del teu sistema, els ajustaments realitzats i qualsevol recomanació per mantenir el rendiment i la seguretat.
 •  Atenció d'urgència en 72h*
 •   Neteja de mòduls bianual