Instal·lació Ramadera 40 kW


  • Ubicació: Baix Empordà
  • Categoria:
    • Autoconsum directe
    • Connectat a la xarxa
  • Plaques: REC
  • Inversor: SMA