Instalación Residencial 10 kW


  • Ubicació: La Selva
  • Categoria:
    • Autoconsum directe
    • Connectat a la xarxa
  • Plaques: Longi
  • Inversor: Huawei