Instal·lació Residencial 10 kW


  • Ubicació: Baix Empordà
  • Categoria:
    • Autoconsum directe
    • Connectat a la xarxa
  • Plaques: Hyundai
  • Inversor: SMA