Instal·lació Residencial 3 kW


  • Ubicació: Gironès
  • Categoria:
    • Autoconsum directe
    • Connectat a la xarxa
  • Plaques: Hyundai
  • Inversor: Huawei